تمدید مجدد دریافت مقالات
1399-02-17
تمدید مجدد دریافت مقالات

کمیته علمی و اجرایی همایش با توجه به شرایط خاص پیش آمده و بنابر دستورالعمل جدید معاونت پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، مبنی بر لغو موقت برگزاری همایش ها جشنواره ها، مهلت ارسال مقاله (تجربیات تربیتی مطابق کاربرگ 5) به جشنواره را تا تاریخ 16 خردادماه 1399 تمدید کرد.
تاریخ و نحوه برگزاری جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد.