1. تمدید مجدد دریافت مقالات
کمیته علمی و اجرایی همایش با توجه به شرایط خاص پیش آمده مهلت ارسال مقاله به جشنواره را تا تاریخ 16 خردادماه 1399 تمدید کرد.
2. تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال تجربیات تا تاریخ 2 اسفند
3. راهنمای نگارش و تدوین تجربیات برای ارسال به جشنواره
4. آغاز به کار جشنواره
اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره آغاز به کار کرد.