آغاز به کار جشنواره
1398-09-17
آغاز به کار جشنواره

به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره آغاز به کار کرد.